برای افزایش قدرت مردانگی چه کنیم؟

0
84
افزایش میل جنسی مرد

Increase male sexual potency

سوال:

روشهای ساده برای افزایش قدرت مردانگی را نام ببرید.

پاسخ خانم عباسی

 

برای افزایش میل جنسی مرد راهکارهای زیر را پیش بگیرید

1- کاهش اندازه دور کمر
2- از بین بردن استرس
3- تقویت عضلات دو سر بازویی
4- مصرف چربی های غیر اشباع
5- پرهیز کردن از الکل

برای افزایش قدرت مردانگی چه کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here