بحران جمعیت در کشور

0
40
بحران جمعیت در کشور

بحران جمعیت در کشور

“دو بچه کافی است” شعاری بود که سالیان سال جزو اصلی ترین شعارهای جمعیتی کشورمحسوب می‌شد و مدام هم در این زمینه تبلیغات صورت می گرفت.کار تا آنجا رسید که کارشناسان می گویند: جمعیت کشور به وضعیت بحرانی رسیده و ضرورت افزایش جمعیت هر روز بیش از روز قبل، الزامی به نظر می رسد.بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده ، اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد، در ۸۰ سال آینده جمعیت ۳۱ میلیونی را تجربه خواهد کرد که ۴۷ درصد آن را افراد سالمند بالای ۶۰ سال در برمی گیرند و این درحالی است که در خاورمیانه کشورهای عربستان و قطر، دارای بیشترین رشد جمعیتی در میان سایر کشورهای منطقه هستند.

بحران از کجا آغاز شد؟

ایران در بازه سال های ۶۵ تا ۶۸ دارای یک رشد جمعیتی چشمگیر با میانگین باروری ۶/۱ بود که این امر موجب شد تا افرادی خطر انفجار را برای ایران گوشزد کردند و دولت وقت نیز در راستای همان کنترل جمعیتی با بسیج کردن تمام دستگاه های تبلیغاتی و اجرایی کشور در مدت زمان سال۶۵ تا ۷۱ توانست خطر انفجار جمعیتی را کنترل کند و رشد جمعیتی ایران را به حد متوسط جهانی برساند، اما آن چیزی که مدیران به آن توجه نکرده بودند، حرکتی انقلابی در خصوص کنترل جمعیت بود و تندروی در این مسئله،موجب شد تا صاحبنظران در زمینه رشد و جمعیت با ابراز نگرانی از تندروی دولت وقت در کنترل جمعیت،خواستار تجدید نظر سیاست های جمعیتی کشور شوند؛چرا که میزان باروری ۶/۱ در سال ۶۵ به 8/1 رسیده و ادامه این روند موجب خواهد شد که ایران در بلند مدت با تراز رشد جمعیتی منفی مواجهه شود.

تنبیه، کارساز نیست

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه سیاست‌های تنبیهی راهکار مناسبی برای افزایش جمعیت کشور نیست،بر لزوم توجه جدی به سیاست‌های تشویقی تاکید کرد.
حیدرعلی عابدی،در رابطه با ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، گفت: در تبصره 1 ماده یک این طرح آمده بود که ارایه کلیه خدمات پیشگیری به همه افراد ممنوع است؛ مگر اینکه بارداری تهدیدی برای سلامت محسوب شود؛ از این رو چون مقصود از سلامت ، ضوابط و شرایط آن روشن نیست و مشخص نشده منظور سلامت جسمی است یا روحی، بنابراین شورای نگهبان اعلام کرد پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد کرد.

نگاهی به ایرادات شورای نگهبان

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در ادامه ایرادات شورای نگهبان به طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، گفت: در گزارش شورای نگهبان آمده که در ماده 2 این طرح آمده بود که هرگونه تبلیغ درخصوص پیشگیری از باروری و کاهش فرزندآوری ممنوع است و در صورت تخلف رسانه‌ها، با آنها طبق قانون مطبوعات برخورد می‌شود؛ از این رو به دلیل آنکه اختصاص ممنوعیت تبلیغات صرفا به رسانه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیست، بنابراین این ماده نیز باید اصلاح شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود:  طبق ماده 3 این طرح، موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک از شمول این قانون مستثنی است؛ از این رو طبق نظر شورای نگهبان نظر به اینکه تعیین ضوابط مربوط به موارد آموزشی و ضروری در راستای حفظ سلامت والدین و کودک که به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شده، وزارت بهداشت مکلف است مصادیق این موضوع را مشخص کند.

سیاست های تنبیهی، مفید نیست

وی با بیان اینکه سیاست های تنبیهی، راهکار مناسبی برای افزایش جمعیت کشور نیست،تصریح کرد: برای افزایش نرخ باروری، باید به اعمال سیاست های تشویقی اقدام کنیم که این کار همکاری تمامی دستگاه ها را می طلبد؛ از این رو کوشش خواهیم کرد در طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور، نسبت به گنجاندن سیاست های تشویقی اقدام کنیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: از آنجایی که مشکل جمعیتی کشور، تک بعدی نیست ، باید به رفع تمامی ابعاد آن در کنار هم توجه جدی داشته باشیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه پیری جمعیت را باید جدی بگیریم، توجه به اعمال سیاست های تشویقی مناسب مانند حمایت اقتصادی و اجتماعی را از زوجین در افزایش جمعیت موثر دانست و یادآور شد: اعمال سیاست‌های تشویقی مناسب  از سوی دولت مانند افزایش مرخصی زایمان، گسترش مهدهای کودک در نزدیک محل کار زوجین، رایگان شدن آزمایش ها و مراقبت های دوران بارداری، تحت پوشش قراردادن کلیه هزینه‌های پزشکی و مراقبتی فرزندان زیر 18 سال و حمایت اقتصادی مناسب از زوجین نابارور در افزایش نرخ باروری بسیار موثر است.

بحران جمعیت در کشور

حسن حسینی – روزنامه نسل فردا

 

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here