با وابستگی زیاد کودک به مادر چه کنیم؟

0
69
وابستگی کودک

اگر کودکتان بسیار به مادر وابسته است ابتدا باید در حد 2 تا 5 دقیقه از کودکتان جدا بمانید. برای این کار از یکی از اقوامتان بخواهید برای مدتی با کودک در یک اتاق باشد.

وابستگی بجای کودک امری منطقی است. اما افراط در وابستگی میتواند مشکلات زیادی را در آینده به دنبال داشته باشد.
یک پسر چهارده ساله می گوید از خودم ناراحتم زیرا خیلی زود به دیگران وابسته میشوم به شکلی که وقتی از آنها دور میشوم دچار افسردگی میشوم.

میتوان گفت عامل اصلی این وابستگی ها اضطراب است زیرا فرد میخواهد با پنهان نگه داشتن اضطراب به فرد دیگری تکیه کند. فردی که وابسته است به علت کمبود اعتماد به نفس نمیتواند پروژه های شخصی خود را انجام دهد. فرد مضطرب همیشه به این فکر میکند که دیگران درباره اش چه میگویند.

اکثر کودکان قبل از 3 سالگی به والدین خود وابسته هستند این وابستگی واکنشی برای اضطراب از جدایی میباشد که از 7-6 ماهگی آغاز میشود و در 18-10 ماهگی به اوج میرسد و در دو سالگی  کمتر میشود. نوع برخورد والدین در میزان وابستگی بسیار مهم است.

والدینی که تمام کارهای کودک خود را انجام میدهند و بیش از حد دلسوزی میکنند به ضرر کودک عمل میکنند. تصمیم بجای کودک اعتماد به نفس را از او میگیرد. والدین باید به بچه ها مسئولیت دهند و اجازه دهند کودک با مشکلات و آسیب ها روبرو شود.

در مقابل والدینی هم هستند که زورگو و مستبدند. که باعث میشوند کودک دچار شخصیت ضعیف شوند و همواره مطیع باشند یا برعکس کودکانی زورگو بار بیایند یا ممکن است به دیگران وابسته شوند مثل وابستگی به معلم
در خانواده های یک فرزندی هم یک نوع وابستگی افراطی بین کودک و پدر و مادر وجود دارد و باعث میشود کودک دچار اختلال های رفتاری شود
مسئله دیگر وابستگی به معلم یا دوست یا غیره  است که کودک مجذوب آن فرد میشود و تصور میکند زندگی بدون آن شخص برایش بی معناست.

وابستگی به فناوری:

یعنی کودک حاضر نیست لحظه ای از دیدن تلوزیون دست بردارد یا تبلت خود را لحظه ای از خودش دور نمیکند. باید مراقب باشیم به آرامی و نه با تهدید وابستگی را از بین ببریم.

برای رفع وابستگی کودک از والدین کارهای زیر را انجام دهید:

جدایی کوتاه از کودک در حد 5-2 دقیقه

با خشونت با کودک رفتنار نکنید

کودک را تهدید نکنید

قایم باشک بازی با کودکتان انجام دهید.

کودک را با بقیه مقایسه نکنید.

با وابستگی زیاد کودک به مادر چه کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here