با لجبازی کودکان (Defiant Children) چه کنیم؟

0
47
لجبازی کودکان

دلیل لجبازی بچه ها چیست؟

هنگامی که فرزندتان حرف حرف خودش است و با رفتار خود کارهای نادرست و خرابکاری هایش را ادامه میدهد معمولا شما کودک را تهدید میکنید ، مثلا به او میگویید اگر فلان کار را انجام دهی شب به پدرت میگویم تا تنبیهت کند یا مثلا اگر دست هایت را قبل از غذا خوردن نشستی غذا بی غذا . این حرفها در ذهن کودک تداعی کننده جنگ است که همین تهدید والدین کودک را وادار به لجبازی میکند. معمولاً  از سن یک سالگی لجبازی کودکان(Defiant Children) شروع میشود و با رفتارهای نامناسب اطرافیانش میتواند در کودک ریشه دار شود .

برای درمان لجبازی کودک از تهدید استفاده نکنید.

کودک با لجبازی در واقع میخواهد به ابراز نظرش بپردازد  و نزد بزرگترها جایگاهی برای خودش ایجاد کند و خودش را به بفیه نشان دهد ، اما برای کودکان بزرگتر مصداق لج بازی فرق دارد. وقتی کودکتان را نمیبینید  یا در برابر کودک زورگویی میکنید و پرخاش میکنید یا بدون در نظر گرفتن نظر آنها کار خود را میکنید در واقع فرزند خود را لج بازتر میکنید و باعث میشوید کودک شما را عصبانی تر کند.

برای جلوگیری از لج بازی کودک کارهای زیر را انجام دهید:

به تشویق کودک بپردازید و بخاطر کارهای درستش برای او جایزه بخرید و در صورت انجام کار اشتباه جایزه را حذف کنید.

نظر کودک را بپرسید و استقلال را در او پرورش دهید.

اگر کودک با گریه و داد و قال درخواست چیزی کرد به او بی توجه باشید تا یاد بگیرد با داد و گریه به هدفش نمیرسد.

کودک را تهدید نکنید.

کودک را به عجله کردن و شتابزدگی وادار نکنید. چون به او فشار وارد میشود و نمیتواند شرایط را بپذیرد و سعی میکند به یکدندگی در مقابل شما بپردازد. وقتی فرزندتان لج بازی میکند حواس او را پرت کنید تا جلوی ادامه اتفاقات ناخوشایند را بگیرید. سعی کنید خودتان الگوی خوبی باشید و در زندگی منطقی عمل کنید.

با لجبازی کودکان (Defiant Children) چه کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here