بازیابی رایگان قدرت باروری بعد از وازکتومی

0
28
برگشت قدرت باروری مردان به صورت رایگان

بازیابی رایگان قدرت باروری بعد از وازکتومی

دیگر نگران قدرت باروری از دست رفته خود نباشید حتی اگر عمل وازکتومی انجام داده اید.

افرادی هستند که عمل وازکتومی را انجام میدهند و پس از چندی به هر دلیلی از این عملشان پشیمان میشوند. به این افراد مژده میدهیم که  قدرت باروریشان را میتوانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای یعنی رایگان بازیابی کنند.

این مسئله را رئیس اداره باروری سالم وزارت بهداشت، محمد اسلامی تایید کرده است و گفته بازیابی پس از وازکتومی رایگان انجام میشود. اسلامی درباره کسانی که خود را با عمل وازکتومی عقیم کرده اند گفت: در سراسر ایران این عمل بازیابی وازکتومی انجام میشود. او درباره بیمه خدمات درمانی افزود: این بیمه قبل از این استثناهایی را تعیین کرده بود که با مکاتبات وزارت بهداشت با این بیمه به دلیل برنامه های سیاست جمعیتی، این مسئله عمومی میشود.

محمد اسلامی همچنین گفت: با اعلام وزیر بهداشت برای عقیم شدگان فرانشیز عمل بازگشت وازکتومی از محل منابع طرح تحول سلامت بدون پرداخت پول انجام میشود. اکنون در همه بیمارستان های دولتی این عمل رایگان انجام میشود و افراد عقیم میتوانند به این بیمارستانها مراجعه کنند. در حال حاضر نمیدانیم چه تعدادی برای بازیابی قدرت باروری خود مراجعه کرده اند. برای انجام وازکتومی بخش نامه ای وجود ندارد. برای توبکتومی یا همان بستن لوله زنان هم باید کسی شرایط لازم را داشته باشد تا این عمل انجام شود.

بازیابی رایگان قدرت باروری بعد از وازکتومی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here