اعترافات تکان دهنده یک مرد که قربانی هوس های خیابانی شده بود.

0
27
قربانی هوس های خیابانی

اعترافات که مرد که قربانی هوس رانی خودش شده بود و اموالش توسط زنی خیابانی به سرقت رفته بود.
من که در هوس رانی های خیابانی کاملا غرق شده بودم به فرزندم و همسرم فکر نمیکردم. من غرق در هوای نفس و وسوسه های شیطان شده بودم و با کارهایم خودم را بی آبرو کردم. من باید در رفتارهایم تجدید نظر کنم.

یک جوان خوشتیپ که صاحب ماشین گران قیمتی بود به اتاق مشاوره کلانتری آمد. آن مرد جوان از گفتن رفتارهای گذشته اش بسیار خجالت میکشید اما با این وجود اعترافاتش را با مشاور در میان گذاشت. آن جوان گفت بعد از پایان تحصیلاتم با دختری بسیار پاک و مهربان ازدواج کردم. توسط پدر زنم یک شغل خوب پیدا کردم و به جایگاه بالایی رسیدم. وضعیت مالی خوبی داشتم و همه چیز را میتوانستم بدست آورم. دوستان زیادی پیدا کردم و دوستانم اعتقاد داشتند باید از زندگی لذت برد. آنها هم وضعیت مالیشان خوب بود. من هم همراهشان به عیش و نوش میپرداختم. با تشویق آنها با شبکه های اجتماعی آشنا شدم و دنبال هوسرانی بودم. اعتقاد دوستانم این بود هر مردی باید یک دوست اجتماعی غیر هم جنس داشته باشد. من با این حرفشان تحت تاثیر قرار گرفتم و به سمت روابط نامشروع و پارتی های شبانه رفتم و مسیر زندگیم منحرف شد. دیگر به همسر و فرزندم توجهی نداشتم. شرکت در پارتی ها به صورت عادت در من ایجاد شده بود. روز قبل درحالی که از یک خیابان گذشتم توجهم به سمت زنی جلب شد. آن زن بسیار خوشتیپ بود و با پوشش ناجور و آرایش غلیظ کنار خیابان ایستاده بود. در کنارش ایستادم و از او پرسیدم مقصدش کجاست. او در اتومبیل را باز کرد و کنارم نشست. بوی عطر خوشبویش کل فضای ماشین را پر کرد. عینک دودی خود را برداشت و بالای سرش کشید و به من گفت هرجا دوست داری برو. من تحت تاثیر زیباییش قرار گرفتم و خواستم اعتمادش را جلب کنم. 1 ساعت در خیابانها چرخ زدیم. من رفتم کنار آبمیوه فروشی تا برایش آبمیوه بخرم. بعد که برگشتم دیدم او با مدارکم و لپ تاب و موبایلم و پولهایم رفته است. این ماجرا سبب شد من دست از خیانت به خانواده ام بکشم.

اعترافات تکان دهنده یک مرد که قربانی هوس های خیابانی شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here