اسیدپاشی ( Acid)در تهران

0
35
اسید پاشی

Acid

یک زوج جوان که در خانه ای در محله ولنجک تهران زندگی میکردند دچار سوختگی با اسید شدند. در بامداد این زوج جوان با مراجعه به بیمارستان مطهری گفتند با اسید دچار سوختگی شده اند. اسیدپاشی به پلیس گزارش داده شد. در طی صحبتی که پلیس با این زوج جوان 26 ساله داشت . این زوج اظهار داشتند در خانه استراحت میکردند که فردی بعد از ورود به خانه آنها رویشان اسید ریخته است.

برای تحقیقات از اداره شانزدهم پلیس آگاهی تیم ویژه ای به بیمارستان رفتند و متوجه یکسری تناقض گویی بین زن و شوهر جوان شدند. پسر 26 ساله مجبور به گفتن حقیقت شد و گفت از سر ترس دروغ گفته بود. این پسر گفت با همسرم در خانه در حال شوخی بودیم که به همسرم گفتم میخواهم روی تو اسید بپاشم همسرم هم گفت اگر میتونی اسید بپاش و همسرم به ظرف اسید که در دستان من بود ضربه زد. در این هنگام اسیدها روی دست و پایمان سرازیر شد و هر دو دچار سوختن با اسید شدیم. بعد دست و صورتمان را شستیم  اما بدن هر دویمان باز هم میسوخت. در نتیجه به بیمارستان رفتیم.

با رسیدن به بیمارستان ما را سوال پیچ کردند و ما از ترس گفتیم فرد دیگری روی ما اسید ریخته است.

اسیدپاشی ( Acid)در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here