استخدام در زمینه گردشگری

موسسه مطبوعاتی نسل فردا جهت تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود تعداد چهار نفر نیروی مجرب و حرفه ای در زمینه گردشگری استخدام مینماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 32274500 تماس بگیرید و یا به آدرس میدان احمد آباد – ابتدای بزرگمهر – خیابان شهید مفتح – موسسه مطبوعاتی نسل فردا – ساختمان امام رضا مراجعه نمایید.