آیا رای بدهیم؟

0
65
رای میدهیم

چرا باید رای دهیم؟

برای انتخاب کردن ، انتخابات فراهم شده است حال ممکن است به خواسته خود دست نیابید زیرا در هر حال صندوق رای است .باید در نظر داشت رای دادن خشک خالی هم کافی نیست. پس باید در نظر داشته باشیم به چه کسی رای می دهیم  و این رای دادن نتیجه اش چه میشود. تسلیم حرفهای خطرناک افرادی که شما را تشویق به رای ندادن میکنند نشوید ، هرچند که افرادی میگویند اینها همه بازی است.

شرکت در انتخابات حق مسلم ماست . در واقع انتخاب نمایتده مورد نظر تکلیفی است که باید به آن عمل کنیم زیرا نتیجه انتخابات روی مسائل فردی و اجتماعی تاثیر میگذارد.
در واقع تفاوت انسان با موجودات دیگر همین اختیار اوست. ما باید طبق مسیری که در نظر داریم پیش برویم ، این مسیر همان مسیری است که باعث رشد ما میشود. شرکت در انتخابات هویت نظام ایران را پر رنگ تر میکند.
سید علی خامنه ای رهبر ایران گفت : در چشم مخالفان با انتخابات پرشورتر عظمت ملت ایران بیشتر دیده میشود.انتخابات باعث میشود بقیه برای ملت ایران حرمت بیشتری قائل شوند و باعث خوشحالی دوستان شما در دنیا میشود. عظمت ملت ایران در انتخابات نشان داده میشود.

در همه جای دنیا انتخابات دارای بعد اجتماعی پر رنگی است. همین حضور باشکوه مردم در انتخابات بعد اجتماعی آن را متبلور میکند.با وجود این که ممکن است از بعضی از عملکردها ناراضی باشیم اما این نارضایتی دلیل مناسبی برای رای ندادن نیست.

در عرصه بین المللی حضور مردم  در انتخابات ، باعث میشود کشور از آسیبهای زیادی دور بماند و دشمن را از فکر ضربه زدن به کشور باز میدارد. پس مهم تر از اینکه به چه کسی رای میدهیم حضور ما در انتخابات است که باعث تحکیم نظام میشود و باعث افزایش عزت ملت ایران میشود.

 

دلایل اصلی رای دادن ما و حضور در انتخابات چیست؟

احترام به خواست اکثریت ملت محصول جمهوریت و دموکراسی است. کاهش تحریم ها، کاهش فشار به مردم طبقه متوسط ، افزایش ارزش پول کشور و در کل بهبود شرایط اقتصادی دلیل رای دادن ما و حضورمان در انتخابات است.

مشارکت در انتخابات و رای دادن به کاندیدای مورد نظر یعنی هر فرد برای آینده اش تصمیم میگیرد و حق تصمیم گیری به خود میدهد و کاندیدایی را انتخاب میکند که مثل خودش فکر میکند.

در صورتی جامعه رشد میکند که حرکت داشته باشد. این حرکت باید به سویی باشد که فشار را از روی قشر ضعیف جامعه بردارد و برنامه ای مناسب برای پیشرفت کشور داشته باشد

آیا رای بدهیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here