آیا استفاده از لنز رنگی چشم خطر دارد؟

0
191
خطرات استفاده از لنز رنگی

در اثر تماس با دست ، لنزهای رنگی میتوانند باعث بروز عفونت و به دنبال آن بیماری های هپاتیت و ایدز بشوند. این لنزها میتوانند عفونت های باکتریایی به اسم سودوموناس ایجاد کنند که در عرض 48 ساعت قرنیه چشم را ذوب میکند و آن را از بین میبرد ، بنابراین باید در نگه داری لنز مسائل بهداشتی را رعایت کنیم تا به چشم ها آسیبی نرسد.
بیماری کراتیت در اثر استفاده از لنزهای آلوده به دست می آیند. این انگل در آب یافت می شود و به چشم وارد میشود و خطرناک است. درمان این انگل چند ماه یا چند سال طول میکشد ضمنا اگر در همان مراحل ابتدایی تشخیص داده نشود درمان قطعی ندارد و قرنیه کدر میشود و فشار چشم ایجاد میشود و التهاب شدید چشم را به دنبال دارد.

استفاده زیاد از لنزهای رنگی باعث نرسیدن اکسیژن کافی به قرنیه میشود و باعث کاهش اشک چشم میشوند. در صورتی که لنز به شکل صحیح داخل چشم گذاشته نشود قرنیه خراش میابد و زمان پلک زدن از چشم به بیرون پرتاب میشود.

لنزها همچنین میتوانند سبب بروز عفونت ، انگل های چشم ، آب مروارید ، هپاتیت و ایدز شوند. پس باید در استفاده از لنزهای رنگی مسائل بهداشتی را کاملا رعایت کنیم.

آیا استفاده از لنز رنگی چشم خطر دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here